Oratoire Saint Michel

Het is hier in het zuiden van de Bourgogne een wonderlijke omgeving.
Bijna overal waar je zomaar een weggetje inrijdt, kom je iets wonderlijks tegen.
Zo ook het Oratoire Saint Michel.
Op een kleine heuvel staat opeens een bijzonder bas-reliëf
(een beeldhouwmethode waarbij de weergegeven voorstelling ondiep uitgewerkt).
Dan wil je weten wat je betekenis en oorsprong hiervan is.
Helaas, veel is er niet over te vinden.

Saint André-le-Désert


De heilge Michaël

Dit bas-reliëf uit de tweede helft van de 17e eeuw stelt Saint Michel voor die de draak doodt. Deze heilige kennen wij als Michaël.

Saint André-le-Désert
Oratoire saint Michel
Saint André-le-Désert
Michaël verslaat de draak

Tekst van de inscriptie

Helaas is de tekst in de loop der eeuwen onleesbaar geworden. Waarschijnlijk wordt Saint Michel gevraagd de stad en haar inwoners te beschermen. Mogelijk is het (ook) een plaats geweest waar de bewoners kwamen voor een moment van gebed of pelgrimage.

Saint André-le-Désert


Monument historique

Dit bijzondere bas-reliëf is een uniek element in Saône-et-Loire, Op 16 juli 1925 wordt het bij decreet geklasseerd als ‘monument historique’.

Hieronder vind je het officiële document van deze toekenning:

Saint André-le-Désert


Vallée de la Galandise

Saint André-le-Désert

Het bas-reliëf kijkt uit over de heuvels van de Clunysois en de vallei van de kleine rivier la Galandise.

But de Suin

Is dit bas-reliëf bewust zo geplaatst of is het toeval dat de heilige Michaël over de vallei heen uitkijkt op de heuvel van Suin? De sinds de geschiedenis heilige plek van verschillende volken, met de Romaanse kerk Notre-Dame-de-l’Assomption en waar in de 18e eeuw op de top van de heuvel een kolossaal beeld van Maria is geplaatst dat je vanuit de wijde omgeving kunt zien?

Hier lees je meer over Suin.

beeld van Maria geplaatst op Butte de Suin


Wie is Saint Michel?

De engel Michaël is, evenals de engel Gabriël, een aartsengel. Zijn naam betekent ‘wie is als God’ en komt voor in de Tenach, het Nieuwe Testament en de Koran. Ook in de antroposofie speelt de aartsengel Michaël een rol.

Michaël wordt op basis van een tekst in het boek Daniël gezien als beschermer van de Israëlieten.

In het laatste boek van het Nieuwe Testament, de Openbaringen van Johannes (12: 7-12) winnen Michaël en zijn engelen de apocalyptische eindstrijd tegen de draak en zijn engelen.
Vrije scholen (gebaseerd op de antroposofie) kennen de traditie om op Michaels feestdag (29 september) symbolisch de draak te verslaan.

het vlammende zwaard

Het verhaal ging dat paus Gregorius I (Gregorius de Gorte) tijdens een pestepidemie aan het eind van de 6e eeuw een visioen krijgt van de aartsengel Michaël.
Deze verschijnt aan hem vliegend door de lucht met getrokken en vlammend zwaard, staande op het mausoleum van keizer Hadrianus aan de Tiber. Als Michaël zijn zwaard weer in de schede steekt, verdwijnt de pest en wordt Rome gered. 

In Rome wordt op 8 mei de verschijning van Michaël aan paus Gregorius I gevierd. 

legende van het heilige kruis

Michaël komt ook voor in de ‘legende van het Heilige Kruis’. Volgens een legende krijgt de derde zoon van Adam en Eva, Seth, van de aartsengel Michaël een tak van de verboden boom om zijn vader te genezen wanneer deze op zijn sterfbed ligt. Wanneer Seth terugkomt, is zijn vader al dood. Seth plant de tak op Adams graf. De boom die daaruit groeide, zou uiteindelijk het hout leveren voor het kruis van Jezus.

van Mont Saint-Michel naar San't Angelo

De bisschop van Avranche, Sint Aubert, krijgt in 708 een droom van de engel Michael. Deze geeft hem de opdracht een heiligdom te bouwen op de hoogste van de twee heuvels. Aubert wist niet goed wat hij met deze droom moest, maar toen de aartsengel in de derde nacht met zijn vinger een gat in zijn schedel boorde, wist hij dat hij de droom maar beter serieus kon nemen. Vanaf dat moment heeft de bisschop nog maar één missie in zijn leven: De Mont Tombe transformeren in de Mont Saint-Michel.

In Italie was al eerder een verschijning van Michael geweest. Na zijn verschijning in 490 op de berg Gargano werd een heiligdom (Monte Sant’Angelo) opgericht. Sint Aubert stuurde Franse monniken naar Italië om daar relikwieën van deze verschijning op te halen. Ze zouden een steen meenemen met de voetafdruk van de engel en een lap stof (bron: www.mysterieuzewereld.nl).

Er loopt dus een oude pelgrimsroute van Mont Saint Michel in Normandië naar Monte San’t Angelo in Italië.

patroonheilige

Michaël is de patroonheilige van vele beroepsgroepen en plaatsen over de hele wereld.
Ook is hij patroonheilige van Oekraïne en de Oekraïense hoofdstad Kyiv en staat hij daarom afgebeeld op de vlag en het wapen van deze stad.

Saint André-le-Désert

bronnen

www.mysterieuzewereld.nl
https://kro-ncrv.nl/
www.wikipedia.nl

huis in bourgogne

Huis huren?

Geïnteresseerd in een vakantiehuis in deze omgeving?