Notre-Dame de l’Assomption de Suin

Op het westelijk deel van de heuvel staat de kerk van Suin, een Romaanse kerk uit de 11e en 12e eeuw.

Deze kerk kent een boeiende geschiedenis met verschillende bouwfases,
de kerk verandert en wordt in de loop der eeuwen groter.

De kerk van Suin heeft van de Romaanse periode haar apsis, transept en klokkentoren behouden. 

In de naam Notre-Dame de l’Assomption (tenhemelopneming van de Heilige Maagd)
ligt mogelijk de oorsprong van de droom van de priester Claude Bordat
om op de top van de heuvel een immens groot Mariabeeld neer te zetten.
Hier lees je het hele verhaal van dit beeld.


Romaanse kerk

De kerk van Suin, iets onder de top van de heuvel gelegen, heeft een lange geschiedenis achter zich.
Oorspronkelijk staat de kerk op het terrein van het chateau van Suin. Het koor, de apsis en de klokkentoren stammen uit de Middeleeuwen, bijna volledig uit de 12e eeuw. Het schip is overdekt men een plafond in de vorm van een afgeplatte cirkel.  

Deze kerk heeft een prachtig romaans apsis bestaande uit een halfronde apsis onderbroken door pilasters. 
Het koor wordt verlicht door rondboogvensters in een neoromaanse stijl.

De eerste overspanningen van het schip, bedoeld om het uit te breiden, dateren uit de 19e eeuw. In 1859 wordt de kerk met tien meter verlengd, door de grote deur die leidt naar de begraafplaats uit te bouwen.

De kerk is geplaatst onder het patronaat van Maria Hemelvaart wat op 15 augustus gevierd wordt.

Suin


Romaanse kerken gericht op het oosten

De Romaanse bouwkunst kent veel kruiskerken waarbij het koor bijna altijd op het oosten gericht is.
Vanaf de derde eeuw is deze gewoonte gebaseerd op de bijbels-symbolische grond van de verwachting van de wederkomst van Christus uit het oosten. In het koor wordt de eucharistie gevierd, die het belangrijkste onderdeel van de rooms-katholieke liturgie is.
Met deze oriëntering (gericht op het oosten) betekent het dat de ingang van de kerk naar het westen ligt.

“Want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en tot in het westen zichtbaar is, zo zal het zijn met de komst van de Mensenzoon” 
(volgens Mattheus 24:27 en Openbaringen 7:2).

Suin

Ingang Notre-Dame de l’Assomption de Suin is gericht op het westen


"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven"

Suin


Fresco's

In 1997 zijn tijdens restauratiewerkzaamheden fresco’s in het koor van de kerk ontdekt en hersteld.

Suin


Kruisbeeld

Aan de zuidkant, in het schip van de kerk, hangt een bijzonder beeld van Christus aan het kruis. Het is een 18e eeuws beeld in polychroom (met meerdere kleuren beschilderd) hout.

Ook de preekstoel dateert uit de 18e eeuw.

Klokkentoren

De kerk van Suin wordt bekroond met een bijzondere klokkentoren. Het is een vierkante, Romaanse toren uit het begin van de 11e eeuw. De rijk versierde toren staat boven de kruising van het transept.

Oorspronkelijk bestaat de klokkentoren uit twee delen, een eerste verdieping die aan iedere kant open is met traveeën die worden gescheiden door een pilaster met een kapiteel, bij de tweede verdieping zijn de traveeën gescheiden door een zuil.

Aan de binnenzijde heeft de klokken toren muurschilderingen van de 12e tot de 18e eeuw.

De klokkentoren wordt op 11 mei 1932 ingeschreven op de bijkomende inventaris van historische Monumenten. 

Suin
klokkentoren (foto Cees van Halderen)
Suin
ingang van de kerk gericht op het westen
Suin
versieerde kapitelen aan de buitenmuur

Museum

De kerk heeft in een zijbeuk een piepklein museum ingericht dat verteld over de verschillende periodes van de kerk en de restauratiewerken beschrijft. Museum is eigenlijk een te groot woord voor deze expositie.

Suin
Suin
Suin


Inscriptie op de buitenmuur

Op de buitenmuur vind je de inscriptie:

CI GIT Me BENOIT DURY NE A VAREILLES LE 9 mai 1795 DECEDE A SUIN LE 15 juin 1874 CURE DE SUIN PENDANT 49 ANS - EN TEMPS DE REVOLUTION COMME EN TEMPS CALMES SA VOIX FUT COMPRISE ET GOUTEE PAR SES PAROISSIENS PRIEZ POUR LUI ».

Me BENOIT DURY GEBOREN IN VAREILLES OP 9 mei 1795
GESTORVEN IN SUIN OP 15 juni 1874 priester VAN SUIN GEDURENDE 49 JAAR
– IN EEN TIJD VAN REVOLUTIE ALS IN KALME TIJDEN,
WERD ZIJN STEM GEHOORD EN BEGREPEN
PAROCHIANEN BIDDEN VOOR HEM

Suin
huis in bourgogne

Huis huren?

Geïnteresseerd in een vakantiehuis in deze omgeving?