chapelle de Cotte

Chapelle du pont de Cotte

Fietsend op de Voie Verte van Massily naar Cluny zie je aan de linkerkant een oude kerk liggen,
het is de voormalige kerk van Cotte; ‘la Chapelle du pont de Cotte’. 
Tegenwoordig is het deel van de boerderij ‘ferme de Coureau’ en privé bezit.
‘La Chapelle de Cotte’ is daarmee niet meer te bezoeken,
maar het heeft wel een interessante geschiedenis, die gerelateerd is aan deze regio.

Het is de kerk waar het romaanse doopvont van de Chapelle de Collonges Saint Laurent vandaan komt.

chapelle du pont de Cotte
(foto: Cees van Halderen)


Korte geschiedenis van Cotte

Volgens oude verhalen heeft Lucius Cotta, een luitenant van Ceasar, zijn kamp in de vallei van de Grosne op deze plaats opgeslagen. De Romeinen zouden dan de oude brug over de Grosne hebben gebouwd waaraan de luitenant zijn naam gaf. 

De naam Cotta is al sinds het jaar 825 bekend. In 910 verandert de naam in Copta (silva communa en villa). Vervolgens verandert de naam in Cubta, Cottis enz.
Een andere oorsprong van de naam kan zijn dat deze uit het Keltisch komt als Cottus of Cotta (bron: Annales de l’Académie de Mâcon: société des arts, sciences, belles-lettres et d’agriculture 1851).

Pont de Cotte

Deze brug met drie bogen zou dus door de Romeinen gebouwd kunnen zijn. Wat dit verhaal tegenspreekt, is dat de brug geen enkel kenmerk vertoont met Romeinse bruggen uit die tijd. Wel zeker is dat de monniken van de abdij van Cluny deze brug later gerestaureerd hebben. De brug gaf toegang tot de weilanden die achter de rivier liggen.

Overblijfselen van de brug met drie lage bogen liggen nog steeds over de Grosne tussen Cluny en Taizé. Twee bogen zijn opgevuld met aarde, door de derde boog stroomt nog steeds een rivierarm.

Pont de Cotte


Uitkijktorens

In de vallei van Chevagny (een dorpje tussen Lournand en Collonges), stonden in de Middeleeuwen twee torens ter verdediging van het château de Lourdon. De uitkijktoren geeft zicht op de weg naar Cluny, de weg naar Cotte en op het château de Lourdon. Een strategische plek dus voor een bewakingstoren.
Eén van die torens stond op de pont de Cotte, de andere deze toren stond ten oosten van het dorp Chevagny. Van de toren op de brug van Cotte zijn helaas geen overblijfselen meer.
De andere toren, die diende als uitkijktoren over de omgeving staat nog steeds fier in het landschap, het is de tour de guetteur, ook wel la tour de guet genoemd . Het is een toren met een stevige vierkante basis en een ronde bovenkant.
Links van de deur zie je nog een schietgat. 
In 2013 is deze toren gerestaureerd.

Beneden in de vallei bevindt zich een kweekvijver.


Chapelle du pont de Cotte

Een eerste kerk op deze plaats wordt al aan het begin van de 9e eeuw genoemd in het Charte du chapitre de Saint-Vincent de Mâcon: ‘Ecclesiam …in Villa Cotta’.

De huidige chapelle in Cotte is een kleine romaanse kerk uit de 10e of vroeg 11e eeuw en wordt opgedragen aan Saint Laurent. Dit wordt vermeld in een ‘Chartre de Cluny’ in 1156: Ecclesia de Cotes. 
Deze kerk is in die tijd het centrum van de parochie van Cotte. Ook de inwoners van het dorpje Collonges behoren dan tot deze parochie. Zij komen de heuvels van Cras af en steken bij de doorwaadbare plaats of bij de voetgangersbrug pont de Cotte de Grosne over. Bij slechte weersomstandigheden of overstromingen van de rivier de Grosne kunnen zij de kapel van Cotte niet altijd bereiken. Op die dagen gebruiken de inwoners van Colonges de kleine kapel in Collonges om een viering te houden.

Onder het abbatiaat van Pierre le Vénérable (1122-1156) wordt de kapel van Cotte dankzij haar rustige ligging en in de nabijheid van Cluny een hermitage (een afgelegen plek waar een kluizenaar, een hermiet, zich afzondert) van de abdij van Cluny.

Wanneer in 1602 alle inwoners van Cotte ten gevolge van overstromingen en plunderingen op de vlucht zijn geslagen, is dit het einde van de parochie in Cotte. Het doorpvont van de kerk wordt verplaatst naar de Chapelle de Collonges. Deze kapel wordt vanaf dat moment ook gewijd aan Saint Laurent.
De heilige Laurentius was een prominente figuur binnen de vroege christelijke kerk.
Zijn naam en daden zijn door de eeuwen heen vereerd en geëerd. Een belangrijk aspect van zijn verering zijn de attributen die met hem worden geassocieerd. Deze attributen, waaronder de haan, de schat en het boek, hebben een diepe symbolische betekenis; ze vertegenwoordigen belangrijke aspecten van zijn leven en karakter en dienen als inspiratiebronnen voor gelovigen over de hele wereld.

chapelle de Cotte
chapelle de Cotte


De kerk na de Middeleeuwen

Wat er in de eeuwen daarna met het gebouw is gebeurt, is onzeker.
In de 17e eeuw wordt de parochie onder het bisdom Gaspard Dinet een deel van de parochie van Cortambert.
De kapel is destijds in slechte staat en het aantal inwoners van Cotte is te laag om de kapel te restaureren. De klokkentoren verdwijnt op een onbekend moment en onder vreemde omstandigheden.

In de 19e eeuw komt het gebouw in particuliere handen en wisselt het regelmatig van eigenaar. Het koor wordt tegenwoordig gebruikt als woning en het schip van de kerk als schuur. Het gebouw is gelukkig nog in goede staat.

Mooi voorbeeld van romaanse archtictuur in de Mâconnais

Oorspronkelijk bestaat de kerk uit een breed rechthoekig schip, een rechte travee die de klokkentoren ondersteunt en een apsis die, zoals bij de meeste kerken, gericht is naar het oosten. 

De gevel van de kerk is versierd met Lombardische banden en arcades, wat we vaker zien in deze regio. In deze arcades zijn nog sporen van een rode tint van oude schilderijen te onderscheiden. Bovenaan de gevel zie je de contouren van een oud venster.

De oude travee onder de klokkentoren wordt aan de uiteinden ondersteund door steunberen, met elkaar verbonden zijn. Aan de halfronde apsis zitten aan de zuidkant enkele gebouwen vast.

Het oude Romeinse doopvont van witte kalksteen uit de 11e eeuw bevindt zich sinds de 17e eeuw in de Chapelle de Collonges. Het doopvont uit Cotte wordt in de kapel van Collonges tegenwoordig gebruikt als wijwatervat.

chapelle de Cotte
lombardische bogen (foto: Cees van Halderen)
chapelle de Cotte
venster in de zijmuur (foto: Cees van Halderen)


Restauraties

In de 19e en 20e eeuw zijn de nodige restauraties aan de voormalige kapel uitgevoerd en is het gebouw weer in goede staat gebracht.

chapelle de Cotte
chevet van de kerk (foto: Cees van Halderen)


bronnen

huis in bourgogne

Huis huren?

Geïnteresseerd in een vakantiehuis in deze omgeving?